Tietosuojakäytännöt

UUTISKIRJEEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Hotelli- ja ravintolamuseo /
Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö – Stiftelsen för Hotell- och Restaurangmuseet sr
Osoite: Tallberginkatu 1 G 60, 00180 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. 044 7474110, hrm(at)hotellijaravintolamuseo.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Anni Pelkonen, museonjohtaja
Puhelin: 044 7474107
Sähköposti: anni.pelkonen(at)hotellijaravintolamuseo.fi

3. Rekisterin nimi

Hotelli- ja ravintolamuseon uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedottaminen Hotelli- ja ravintolamuseon toiminnasta, ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista ja palveluista museon asiakkaille ja sidosryhmille

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Sähköpostiosoite
Yksittäistapauksissa rekisteri sisältää rekisteröidyn henkilön tai organisaation nimen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajarekisteri koostetaan Hotelli- ja ravintolamuseon uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteista. Sähköpostiosoitteet kerätään kotisivujen verkkolomakkeen avulla sekä tapahtumissa henkilöiltä itseltään.

8. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun asiakas on perunut uutiskirjeen tilauksen eikä tietoja enää ole jakelulistalla. Mikäli henkilö ei peruutuksen jälkeen ole enää yhdelläkään listalla, katsotaan, että hänen tietojensa käsittelylle ei ole enää asetuksenmukaista perustetta.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Uutiskirjeen jakeluun käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Palvelu on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla (Privacy Policy Framework).
Lisätietoa: https://mailchimp.com/legal/privacy/

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Rekisteri säilytetään uutiskirjeen jakelujärjestelmän ylläpitäjän MailChimpin palvelimella. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät vain Hotelli- ja ravintolamuseon henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joilla on järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana. Henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistamista. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa. Rekisteröidyillä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. 

13. Tietoja käsittelevät tahot

Hotelli- ja ravintolamuseon henkilökunta ja MailChimp-palvelu.