Restopedia

Restopedian avulla kerätään, taltioidaan ja esitellään suomalaisia ravintolamuistoja. Kuka tahansa, niin ravintoloitsija, alan ammattilainen kuin asiakaskin voi lähettää ravintolamuistonsa Restopediaan. Kaikenlaiset muistot ovat tervetulleita. Tarkoituksena on esitellä monipuolista suomalaista ravintolakulttuuria.

Aineistoa tallennetaan tutkijoita, toimittajia, alan opiskelijoita, tulevia ravintoloitsijoita ja ravintolakulttuurista kiinnostuneita varten. Tulevaisuudessa Restopediaan kerättyä aineistoa on tarkoitus esitellä laajemmin, esimerkiksi nostamalla esiin erityisiä teemoja, tuottamalla näyttelyitä ja järjestämällä keskustelutilaisuuksia.

Restopedia on syntynyt Heinon Tukku Oy:n 100-vuotisjuhlarahaston aloitteesta. Lisäksi hanketta varten on perustettu yhdistys, Restopedia ry., joka tukee museon työtä keräämällä hankkeelle alan yrityksiltä ja toimijoilta rahoitusta.

Restopedia löytyy osoitteessa www.restopedia.fi tai www.facebook.com/hrmrestopedia

restopedia_logo