Restopedia

Restopedian avulla kerättiin, taltioitiin ja esiteltiin suomalaisia ravintolamuistoja. Kuka tahansa, niin ravintoloitsija, muu alan ammattilainen kuin asiakaskin saattoi lähettää ravintolamuistonsa Restopediaan. Kaikenlaiset muistot olivat tervetulleita. Tarkoituksena oli esitellä monipuolista suomalaista ravintolakulttuuria.

Aineistoa tallennettiin tutkijoita, toimittajia, alan opiskelijoita, tulevia ravintoloitsijoita ja ravintolakulttuurista kiinnostuneita varten. 

Restopedia syntyi Heinon Tukku Oy:n 100-vuotisjuhlarahaston aloitteesta. Lisäksi hanketta varten perustettiin yhdistys, Restopedia ry, joka tuki museon työtä keräämällä hankkeelle alan yrityksiltä ja toimijoilta rahoitusta.

Restopedian verkkoversio (www.restopedia.fi) poistettiin käytöstä 2021 ja pyritään mahdollisuuksien mukaan palauttamaan käyttöön myöhempänä ajankohtana. Aineistoja on saatavilla museon tietopalvelun kautta ja muistoja on julkaistu Restopedian Facebook-sivulla.

www.facebook.com/hrmrestopedia

restopedia_logo