Suomi syö ja juo -hanke

Suomi syö ja juo alkoi museoiden hankkeena ja on sittemmin jatkanut elämäänsä blogin muodossa Hotelli- ja ravintolamuseon ylläpitämänä. Blogissa pohditaan ja välitetään tietoa ruoka- ja juomakulttuurista Suomessa.

Suomi syö ja juo oli siis alun perin suomalaisten museoiden nykydokumentointihanke, jonka punaisena lankana toimi suomalainen juoma- ja ruokakulttuuri – se, mitä Suomi syö ja juo! Keväällä 2013 käynnistynyt hanke tallensi ruokaan liittyviä nykypäivän ilmiöitä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Hankkeessa innostettiin suomalaisia mukaan museoiden tallennustyöhön Suomi syö ja juo -verkkosivuston kautta. Yksi hankkeen tavoitteista oli testata sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia museoiden kokoelmatyölle.

Hotelli- ja ravintolamuseo osallistui hankkeeseen taltioimalla brunsseja. Tallennustyö käynnistyi kesäkuussa 2013, kun yleisöltä pyydettiin ehdotuksia taltioitavista ravintola- tai kahvilabrunsseista. Syksyllä valokuvattiin kolme brunssia: Kahvila Valo Tampereelta sekä Dylan Arabia ja Johan & Nyström Helsingistä.

Keväällä 2014 käynnistyneessä jatkohankkeessa mukana olevat museot ovat muun muassa avasivat verkossa vapaaseen käyttöön ruoka- ja juomakulttuuriin liittyviä vanhoja ja uusia valokuvia sekä tutkimusmateriaalia. Avattu kuva-aineisto löytyy hankkeen Flickr-sivulta.

Lisätietoa hankkeesta: www.suomisyojajuo.fi

Hankkeen taustalla on suomalaisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoiva yhteistyöverkosto TAKO, jonka 3. poolin teemana on arjen tallennus.