Ammattilaisten ääni – Työpajoja ammattiin opiskeleville

Hotelli- ja ravintolamuseon tarjoaa majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoille maksuttomia työpajoja, joiden tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä.

Vahva ammatillinen identiteetti tukee opiskelijan voimavarojen ja työkyvyn kehittymistä. Työuraansa aloittava tarvitsee myönteisiä roolimalleja, joihin samaistua. Työpajoissa tutustutaan alan ammattiryhmien historiaan sekä työelämän, palkkauksen ja tehtävänkuvien muutokseen. Tavoitteena on, että niihin osallistuneiden oppilaiden ammatti-identiteetti vahvistuu, ymmärrys vaikuttamismahdollisuuksista omaan urakehitykseen kasvaa ja tietoisuus alan haasteista lisääntyy.

MIKÄ: Ammattilaisten ääni –työpajat ammattiin opiskeleville

MISSÄ: Hotelli- ja ravintolamuseolla Kaapelitehtaalla sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella alan oppilaitoksissa.
MILLOIN: Marras- joulukuussa 2018 sekä keväällä 2019
OSALLISTUJAT: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijaryhmät

LISÄTIEDOT JA TYÖPAJOJEN VARAUKSET: Hankekoordinaattori Roosa Saastamoinen, roosa.saastamoinen@hotellijaravintolamuseo.fi

 

Ammattilaisten ääni –hanke toteutetaan yhteistyössä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa.