Haemme teknistä tuottajaa ja viestintäkoordinaattoria

MUSEOBOKSI-HANKKEELLE HAETAAN TEKNISTÄ TUOTTAJAA

Hotelli- ja ravintolamuseo, Teatterimuseo ja Suomen valokuvataiteen muodostavat yhdessä Kaapelimuseot, joka on valokuvan ja valokuvakulttuurin, esittävien taiteiden ja ruoka- ja juomakulttuurin monipuolinen ja moniaistinen kokonaisuus Kaapelitehtaalla.

Etsimme teknistä tuottajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan Museoboksi-konseptin sekä osallistumaan sen viestintään ja markkinointiin. Museoboksi on virtuaalinen ja immersiivinen kolmen museon yhteinen oppimisympäristö ja museokokemus. Se toteutetaan yhdessä Hotelli- ja ravintolamuseon, Teatterimuseon ja Suomen valokuvataiteen museon kanssa. Työsuhde on määräaikainen. Työantajana toimii Hotelli- ja ravintolamuseo.

Mikä Museoboksi on?

Museoboksi on koulussa tai kirjastossa sijaitseva tila, jossa käyttäjät/oppijat/yleisö osallistuvat ja kokevat uudenlaisen striimatun yhteisöllisen opastuksen. Hankkeessa hyödynnetään museoiden kokoelmia, videoita, animaatioita, 3D-kuvaa ja monipuolista äänimaisemaa. Dialogisuus museon sisältöjen ja oppijoiden välillä tapahtuu ohjaajien avulla. Museoboksia testataan ja kehitetään yhdessä käyttäjäryhmien kanssa. Pääkohderyhmänä testivaiheessa toisen asteen opetuksen piirissä olevat nuoret aikuiset eri puolilla Suomea sekä kirjastojen asiakasryhmät. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Hanke toteutetaan Museoviraston rahoituksella.

Teknisen tuottajan tehtävät

Teknisen tuottajan työtehtäviin sisältyy Museoboksin teknisen ja tuotannollisen toteutuksen konseptointi ja toteuttaminen, jotka tehdään yhteiskehittelynä työpajojen ohjaajien ja museoiden pedagogien kanssa. Tekninen tuottaja huolehtii Museoboksin toteutuksen testiryhmille sekä avustaa hankkeen viestinnässä ja markkinoinnissa. Tuottaja työskentelee tiiviisti yhdessä museoiden muun henkilökunnan kanssa.

Tuottajalta edellytetään livestriimaustekniikoiden tuntemusta ja osaamista, yhteistyötaitoja ja projektinhallintataitoja. Tehtävä vaatii videoeditointitaitoja ja animaatio-osaamista. Arvostamme idearikasta ja oma-aloitteista työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja kokemusta yhteiskehittelystä.

Työsuhde on määräaikainen (4,5 kk). Aloitus elo-syyskuussa 2022. Tehtävässä on kuukauden koeaika.

Työaika: 36 tuntia 15 min/viikko kokoaikaisena

Palkka: 2700 euroa/kk (Museoiden työehtosopimus). Oman työkoneen ja ohjelmien käytöstä maksamme erillisen käyttökorvauksen.

Sijainti: Hotelli- ja ravintolamuseo, Kaapelitehdas, Kaapeliaukio 3, G-porras, 00180 Helsinki. Osittainen etätyömahdollisuus Suomessa työtehtävien mukaan.

Haku päättyy 29.5.2022. Vapaamuotoiset, tiiviit hakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteeseen anni.pelkonen(at)hotellijaravintolamuseo.fi, viestin osoitekenttään otsikoksi ”Hakemus tuottajaksi”. Osa hakijoista haastatellaan viikolla 24.

Lisätietoja antavat yleisötyön päällikkö Merja Nummi (Hotelli- ja ravintolamuseo), puh. 044 7474 106 ti 10.5. klo 14–15, yleisötyön intendentti Erja Salo (Suomen valokuvataiteen museo), puh. 044 2706216 ke 25.5. klo 9–10.

 

HAEMME OSA-AIKAISTA VIESTINTÄKOORDINAATTORIA

Helsingin Kaapelitehtaalla toimiva Hotelli- ja ravintolamuseo on ruoka- ja juomakulttuurin ja majoitus- ja ravitsemisalan erikoismuseo. Museo tekee näkyväksi ruoka- ja juomakulttuurin yhteistä kulttuuriperintöä ja yhteiskunnallista merkitystä, sekä auttaa yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä ymmärtämään oman merkityksensä ruoka- ja juomakulttuurin ja palvelukulttuurin rakentajina. Museo on ehdolla Vuoden museoksi 2022. Museota ylläpitää Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö – Stiftelsen för Hotell- och restaurangmuseet sr.

Etsimme nyt joukkoomme osa-aikaista VIESTINTÄKOORDINAATTORIA määräaikaiseen työsuhteeseen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu suunnitella ja toteuttaa monikanavaista viestintäämme ja markkinointiamme. Lisäksi koordinaattori osallistuu museon tapahtumatuotantoon yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työ sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä.

Edellytämme tehtävän menestykselliseen hoitamiseen soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta. Tehtävä soveltuu myös opinnoissaan loppusuoralle edenneelle henkilölle, jolla on jo jonkin verran työkokemusta. Edellytämme aiempaa kokemusta verkko- ja someviestinnän ja digitaalisen markkinointiviestinnän sisältöjen suunnittelusta, kehittämisestä ja päivittämisestä. Arvostamme sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää visuaalista silmää sekä oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja idearikkautta. Kiinnostus museon erityisalaan ja museotyöhön katsotaan eduksi.

Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana luomassa uudistuvaa museota osana Kaapelimuseoiden muodostamaa museokeskusta sekä mahdollisuuden työskennellä kulttuuriperintö- ja museoalan viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumatuotannon monipuolisella työkentällä.

Työ alkaa: 15.8.2022 tai sopimuksen mukaan

Työn kesto: 15.8.2022-14.8.2023 (12 kk)

Koeaika: 3 kk

Työaika: 20 tuntia / viikko

Palkkaus: 1460 euroa (Museoiden työehtosopimus)

Sijainti: Hotelli- ja ravintolamuseo, Kaapeliaukio 3, G-porras, 00180 Helsinki. Osittainen etätyömahdollisuus Suomessa.

Viimeinen hakupäivä: 29.5.2022. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka järjestetään viikolla 23.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostitse osoitteeseen: anni.pelkonen@hotellijaravintolamuseo.fi otsikolla “Hakemus viestintäkoordinaattoriksi”.

Lisätietoja antaa yleisötyön päällikkö Merja Nummi, puh. 044 7474 106 ti 10.5. klo 14–15 ja pe 20.5. klo 9-10.