Ammattilaisen ääni -työpaja

Ammattilaisen ääni -työpaja on Hotelli- ja ravintolamuseon kehittämä työpajamalli, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden ammatti-identiteettiä sekä ohjata opiskelijoita pohtimaan omaa työhyvinvointiaan sekä työuraan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Ammattilaisen ääni -työpajoja on aiemmin pidetty Hotelli- ja ravintolamuseolla, mutta nyt työpajojen materiaali tuotu verkkoon ammatillisten opettajien saataville. Tämä mahdollistaa työpajan pitämisen myös oppilaitoksissa, joista on pitkien etäisyyksien vuoksi hankala päästä työpajaan museolle. Ammattilaisen ääni -työpajamateriaali koostuu opettajan ohjeesta, luentotallenteesta, työpajarungosta sekä case-tehtävästä ja sen vastauksista. Työpajan kesto on n. 1-1,5h.

Hotelli- ja ravintolamuseon toteuttamassa luentotallenteessa luodaan lyhyt katsaus alan kiinnostavaan historiaan. Tallenteen yhteydessä kuunnellaan ammattilaisten tarinoita eri aikakausilta, ja peilataan historiaa tähän päivään. Oman alan kehitykseen perehtyminen voi auttaa opiskelijoita hahmottamaan myös alan yhteiskunnallista merkitystä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työhyvinvointi on keskeinen tekijä ammattilaisten työssäjaksamisessa ja alalla viihtymisessä, ja siksi on tärkeätä tunnistaa sen eri ulottuvuuksia ja ymmärtää työhyvinvoinnin merkitys.

Ammattilaisen ääni -materiaalin tilaus

Tällä lomakkeella voit tilata Ammattilaisen ääni -työpajamateriaalin

Maksuttomia Ammattilaisen ääni -työpajoja järjestetään edelleen myös Hotelli- ja ravintolamuseossa ja virtuaalityöpajoina Zoom-alustalla! Mahdollisuuksien mukaan työpajaohjaajamme voi pitää työpajoja alan oppilaitoksissa myös muualla Suomessa. Ota yhteyttä museolehtori Merja Nummeen: merja.nummi(at)hotellijaravintolamuseo.fi tai 044 7474106

Työpajat ovat osa Ammattilaisen ääni -hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa.